Ezer: Yeterli bütçe istiyoruz « Hatay Yeni Haber Gazetesi

6 Temmuz 2022 - 07:23

Ezer: Yeterli bütçe istiyoruz

TÖB-SEN Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ezer, bütçeden eğitime daha fazla pay ayrılması gerektiğini bildirdi.

reklam
Ezer: Yeterli bütçe istiyoruz
Son Güncelleme :

23 Ekim 2021 - 17:37

32 views
reklam

Ezer: Yeterli bütçe istiyoruz

TÖB-SEN Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ezer, bütçeden eğitime daha fazla pay ayrılması gerektiğini bildirdi.

reklam

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Ezer, “AKP iktidarı Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yaptığı gibi yanına yandaş Konfederasyonu ve yandaş basını alarak 2022 yılı bütçe tasarısını ‘’BÜTÇEDE EN ÇOK PAY EĞİTİME AYRILDI’’ şeklinde gerçek dışı söylemle TBMM’ye sunmuştur.Oysa gerçek öyle değildir. En çok pay eğitime ayrıldı propagandası eğitim sürecinin gerçekliğinin çok ötesinde devam ediyor.COVİD 19 salgınında yüz yüze eğitim süreci devam ederken okullarımızda fiziksel alan yetersizliği,derslik sıkıntısı,gerekli olan personel yetersizliği(okullarda yardımcı eleman olmamasından dolayı temizlik yapılamamaktadır.) okullara ödenek ayrılmadığı gibi okulların kaderi okul aile birliğine ve okul müdürlerinin çabalarına bırakılmıştır.Covid döneminde yetersiz derslikten dolayı çocuklarımız 40,41 kişilik sınıflarda ders görmekte olup hem sağlık açısından hem de verimli eğitim ortamı olulşturma konusunda sıkıntılar devam etmektedir.Bu koşullarda bile MEB’e ek bütçe sağlanamamıştır. Öte yandan rakamsal ifade edilen bütçenin yetersizliği de ortadadır.Yüksek enflasyon karşısında gösterilen bütçenin daha da az olduğu bütçe artışının reelde öyle olmadığı net biçimde görülebilir. Yukarıdaki tablo net olarak şunu göstermektedir: Merkezi bütçe ile oranlama yapıldığında 2021 yılında yapılan artış oranı 10,69 iken 2022 yılında yine Merkezi Bütçeye göre oran 10,79 olmuştur. Gerçekte MEB bütçesinin 2022 yılı enflasyon baz alındığında ve milli gelire oranında baktığımızda 2021’e göre azalma olduğu görülmektedir. TÖB SEN olarak şöyle bir çıkarımda bulunmaktan kendimizi alamıyoruz: MEB 1 buçuk yıl uzaktan eğitim gören öğrencilerimizin kayıplarının ortadan kaldırılması konusunda,kamu okullarındaki eğitim öğretim sürecinin daha verimli ve nitelikli olması konusunda yeni derslik,bina oluşturma konusunda,gerekli olan eğitim emekçisi ataması konusunda,okulların temizliği, güvenliği açısından gerekli olan yardımcı ara eleman ve güvenlik elamanı konusunda herhangi bir dert edinmiş değildir. Her açıklamada yüz yüze eğitim konusunda ısrarcı olduklarını beyan eden MEB bunu söylem olmaktan öte bir tarafa geçirmiş değildir.Her bütçe görüşmesinde devasa bütçe ayrıldığını belirten iktidar gerçekte Diyanet bütçesi ile karşılaştıralamayacak kadar az bir bütçeyi ayırmaktadır.Her bütçe görüşmelerinde AKP döneminde eğitime en çok bütçenin ayrıldığını söylemelerine rağmen gerçeğinde OECD ülkelerinde eğitime ortalama ayrılan bütçenin çok altında ayrılmıştır.
MEB’E AYRILAN BÜTÇE YATIRIM AMAÇLI DEĞİLDİR
Yukarıda tablo iktidarın MEB’e büyük bir bütçe ayırdık demelerinin sadece propaganda olduğunu göstermektedir.İktidar MEB’e bütçe ayırırken personel giderlerinden ayrı bir bütçe ayırmamaktadır.MEB bütçesinin büyük bölümü personel giderleri (yüzde 70) ve sosyal güvenlik devlet primi giderlerine (yüzde 11) gitmektedir. Yani bu payın yüzde 81’inin zorunlu olarak personel harcamalarına ayrıldığını özellikle gizlemeye çalışmaktadır. Oysa gerçekte olması gereken personel gideri dışında zorunlu olarak ve özellikle Covid 19 salgını döneminde daha da önemli hale gelen MEB’e giderleri karşılayacak,yatırımları hızlandıracak ve eksik olan öğretmen ihtiyacını karşılayacak bir bütçenin ayrılmış olmasıdır.Maalesef bu olmamıştır.

reklam


SONUÇ OLARAK ;MEB YETERLİ BÜTÇEYİ ALAMAMIŞTIR,KAMUSAL EĞİTİM NİTELİKSİZ HALE GETİRİLMEKTEDİR.
2022 MEB bütçesi halk çocuklarının niteliksiz eğitim sürecine daha da itileceklerini net göstermektedir.Örneğin önümüzdeki dönemlerde ders kitaplarınında para karşılığı dağıtılma ihtimali de tartışılmaktadır.Devletin kamusal eğitimdeki harcamaları azalırken enflasyon karşısında zor durumda kalan halk, eğitimin yük bir hale gelmesi ile çocuklarını eğitim öğretim sürecinin dışında bırakma ile karşı karşıya kalmışlardır. Ülkemizde kamusal eğitim yıllardır adım adım tasfiye edilmekte,öğretimin hukuken parasız olduğu ilkokulda ve okul öncesi eğitimde velilerin ceplerinden yapmak zorunda kaldığı eğitim harcamaları her geçen yıl artmış kimi zaman da gıda harcamalarından kısarak aileler çocuklarını okutmak zorunda bırakılmıştır. TÖB SEN olarak söylüyoruz;Eğitim, kamusal bir haktır.Eğitimde bütçe kısıtlaması yapılamaz. Çocuklarımıza fırsat eşitliğini sunmak devletin zorunluluğudur. Ekonomik kriz gerekçesiyle eğitim bütçesinde kesıntıya gidilmesi kabul edilemez.
MEB’İN ÇÖZÜM YÖNTEMİ KABUL EDİLEMEZ:
Bu süreçte MEB çözümü iki şekilde çözmeye çalışmaktadır. 1.Yerelde çözümü velinin sırtına ve okul idaresine bırakmıştır. 2.Genelde MEB çözümü personel gelirlerini kısmakta ısrar etmektedir.MEB, eğitim emekçilerini güvencesiz,esnek, kuralsız çalıştırmakta ısrarcı olmuş durumdadır.600 bin atama bekleyen ataması yapılmayan öğretmen varken sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasında ısrar etmeyi sürdürmekte,okullardaki yardımcı hizmetli personel açığının giderilmesi konusunda atama yapmak yerine geçici bir yöntemde ısrar ederek İş Kur’a bağlı davranmaktadır,bu da çözümsüzlüğün derinleşmesine de sebep olmaktadır.
TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI OLARAK 2022 MEB BÜTÇESİ TALEPLERİMİZ
1.İhtiyaç Analizi yapılarak okullarımıza yeterli bütçe sağlanmalı,MEB’in bütçesi personel gideri dışında değerlendirilmelidir. Bütçe, başlangıç olarak OECD ortalamasına (%6) çıkarılmalıdır. 2.Covid döneminde seyreltilmiş sınıf uygulamasına gidilmeli,ataması yapılmayan öğretmenlerin ataması yapılmalı, bunu uygun bütçe düzenlenmelidir.
3.Fiziksel yapı sorunu;yurt,okul binaları ve derslik ihtiyaçları karşılanmalı buna uygun bütçe yapılmalıdır.
4.Dini vakıf ve cemaatlerle yapılan ya da yapılacak olan her türlü ortak proje ve protokoller derhal iptal edilmelidir. Maddi geliri düşük olan çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı vakıf ve cemaatlere terk edilmemelidir.
5.3600 ek gösterge derhal geçirilmelidir.
6.Satış sözleşmesi haline gelen TİS’teki maaş artış oranı iptal edilmeli,enflasyon karşısında maaşı ezilen tüm eğitim emekçilerine insan onuruna yakışır bir ücret sağlanmalı,maaşlarda yaşanan erimeyi karşılayacak oranda ek zam yapılmalıdır.
7.Vergi dilimi kayıplarına son verilmeli,vergi dilimi sabitlenmeli Ek ders tutarı gelir vergisinden muaf tutulmalıdır.
8.Eğitim-öğretime hazırlık ödeneği 1. Dönem ve 2. Dönem olacak şekilde yılda 2 kez ödenmelidir
9.Sözleşmeli/ücretli öğretmenlik kaldırılmalı tüm sözleşmeliler kadroya alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

reklam

reklam

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

reklam
reklam