HTO: ”Aile Hekimlerimiz Susturulamaz!” « Hatay Yeni Haber Gazetesi

4 Ekim 2023 - 09:51

HTO: ”Aile Hekimlerimiz Susturulamaz!”

Hatay Tabipler Odası, sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş açıklama haklarının ortadan kaldırılmasına tepki gösterdi.

reklam
HTO: ”Aile Hekimlerimiz Susturulamaz!”
Son Güncelleme :

06 Temmuz 2021 - 15:15

89 views

HTO: ”Aile Hekimlerimiz Susturulamaz!”

Hatay Tabipler Odası, sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş açıklama haklarının ortadan kaldırılmasına tepki gösterdi.

REKLAM

Türk Tabipler Birliği  Aile Hekimliği Kolu ile Hatay Tabip Odası imzasıyla yapılan Basın açıklamasında, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla üç kez dile getiren Aile Sağlığı Merkezi sağlık çalışanlarının sözleşmeleri feshedileceğine yönelik Resmi Gazetede  yayınlanan yönetmenliğe tepki göstererek şu eleştirilerde bulunuldu: “Anayasa ve ülkemizin kabul ettiği evrensel yasal düzenlemeler hiçe sayılarak sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş açıklama hakları, 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ortadan kaldırılmıştır. Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli’nde yapılan değişiklikle fiil sayısı 35’ten 40’a çıkarılarak adeta “Aile Hekimliği Yasak ve Ceza Yönetmeliği” oluşturtulmuştur. Yönetmeliğin ihtar puan cetveline eklenen 39. yeni ek maddeye göre; “Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuramlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı…” olacaktır. Başta pandemi sürecinde olduğu gibi, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla üç kez dile getiren aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının sözleşmeleri feshedilecektir. Aynı sözleşmenin 7. maddesi ile ASM sağlık çalışanlarının mevcut iş güvencesi artık pamuk ipliğine bile bağlı kalmayacaktır. Bir sözleşme döneminde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan fiillerden 5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon oluşturularak değerlendirme yapılacaktır. Kanuni dayanağı bile bulunmayan, kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi kararlarla işten atmalar kolaylaşacak, iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılacaktır. Bir sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir fiilin ikinci ve devam eden ihlallerinde, ihtar puanı iki kat olarak uygulanacaktır ASM sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran sözleşme ceza puanları daha da ağırlaştırılarak sözleşme fesihleri kolaylaştırılacaktır. Yeni yönetmelik ile aile hekimlerine yeni iş ve ek görevler getirmektedir.

HALKIMIZ BU SÜREÇTE YANIMIZDA YER ALACAKTIR

Kayıtlı kişiler ile ilgili olarak, hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite gibi hastalıkların taranması, takibi ve takip sonucunda meydana gelen değişim oranları ile vaka yönetimine göre katsayı ile maaşlar hesaplanacaktır. Performansa bağlı güvencesiz çalışan ASM sağlık çalışanlarına aşı, bebek ve gebe izlemlerinde olduğu gibi negatif performanslarına kronik hasta yönetimi ek görev ve sorumluluğunu da yükleyerek baskı altında emek gaspı katmerleşmektedir. İhtar Ceza Cetveli’nin yeni 40. maddesine göre; ASM’lere başvuranların gerçek dışı beyanlarıyla tehdit gibi muğlak suçlamalarda bulunması, bu durumun üç kez olması durumunda sözleşme fesihlerinin gerçekleşmesi, mesleki bağımsızlığı, kişisel hakların ihlali, tehdit altında çalışmayı beraberinde getirecektir. ASM çalışanları ücretlerde iyileşme için katsayı değişikliği beklerken ceza ve yasaklar getirilmiştir. TTB Aile Hekimliği Kolu ve Hatay Tabip Odası sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin başta aile hekimlerine kayıtlı nüfusun düşmesiyle birlikte azalan yetersiz hale gelen ücretlerin, emeklerinin karşılığı olan düzeye kavuşturulması amacıyla katsayı değişikliği yapılmasını talep etmiş, birçok kez açıklama yayınlamıştır. Sağlık Bakanlığı, bırakın ücretlerde iyileştirmeyi toplumun sağlık hakkı, can güvencesi, sağlık çalışanlarının temel hakları için söz söyleyen sağlık çalışanlarını susturmayı, kolayca işten atmayı içeren yönetmelik yayınlamaktan kaçınmamıştır. Ceza sisteminin ağırlaştıran sözleşme feshinin kolaylaştıran, sözleşmeyi yenilememe adı altında dayanaksız ve keyfi bir yaptırımlar getiren, görevden uzaklaştırma süresini uzatan, ek görevler dayatan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin de gider başlıklarına ekleyen ancak aylıklara yansıyan bir iyileşme sağlamayan, aile hekimlerinin taleplerinin karşılanmayan sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın bu baskıcı kadir bilmez tutumuna karşı mücadele edeceğimizi, yönetmeliğin iptali için hukuki yolları ve her türlü fiili mücadele yollarını sonuna dek kullanacağımızı bildirir, halkımızın bu süreçte yanımızda yer alacağını biliyoruz.”

REKLAM

reklam

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.