Defne’de olaylı meclis « Hatay Yeni Haber Gazetesi

4 Ekim 2023 - 13:39

Defne’de olaylı meclis

Defne Belediye Meclisi, önceki günkü toplantısında, İmar Komisyonu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda, Turunçlu’daki arıtma tesisinin, bölgede insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle acilen taşınması gerektiği yönünde karar alırken, kararın, Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulacağı kaydedildi.

reklam
Defne’de olaylı meclis
Son Güncelleme :

07 Haziran 2021 - 9:51

129 views
Defne’de olaylı meclis
Defne Belediye Meclisi, önceki günkü toplantısında, İmar Komisyonu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda, Turunçlu’daki arıtma tesisinin, bölgede insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle acilen taşınması gerektiği yönünde karar alırken, kararın, Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulacağı kaydedildi.
Olaylı geçen Defne Belediye Meclisi’nin Perşembe günkü toplantısında, arıtma tesisi ile ilgili olarak, TMMOB’un ilgili Odaları tarafından hazırlanan Antakya Arıtma Tesisi Projesi Raporu üzerinde yapılan incelemeler sonucu değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.
Defne Belediye Meclisi kararında, TMMOB’un Antakya Atıksu Arıtma Tesisi Raporu’na atıfta bulunularak şöyle denildi:
“Arıtma tesisinin gerek teknolojik, gerekse prosesi ve yapı olarak, ekonomik ömrü bakımından değerlendirildiğinde, kullanım için hiçbir uygunluk göstermediği, bu nedenle tesise ilişkin detay değerlendirme yapma gerekliliği görülmediği,
–Mevcut arıtma tesisinin, yıllardır yarattığı koku ve çevresel sorunları yaşayan, bundan rahatsız olan ve bu alanda atıksu arıtma tesisi yapımına karşı çıkan Defne halkının tüm itirazlarına rağmen, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin HATSU eliyle arıtma tesisini aynı sahafa yapmak için yeni bir proje yaptırılmış olduğu,
-Bu projenin de, azot-fosfor giderimini içeren ileri biyolojik arıtma tesisi olduğu, teknolojik olarak MBR sistemi tercih edildiği ve bu projeye, Bakanlıkça onanmış ve ÇRED olumlu raporu alındığı,
-TMMOB Raporu’nda seçilen MBR sistemi değerlendirilmiş ve koku, gürültü ve enerji giderleri yönünden, işletme maliyeti, diğer sorunlar ve MBR sisteminin teknolojisi ve hassasiyet ihtiyacı açısından dezavantajları olduğu,
-Kimyasal madde kullanımı, temini ve stoklaması dikkate alındığında, hem yer seçiminin hem de MBR seçiminin uygun olmadığı,
-Hatay ilinin, yeni bir ileri biyolojik atıksu arıtma tesisine ihtiyacı olduğu, bu ihtiyacın karşılanması için de ulusal ver uluslararası mevzuatlar, coğrafi yapı, tarihi ve kültürel durum, gelecek projeksiyonları, saha koşulları ve çevresel etkileşimler gibi birçok hususu dikkate alan kapsamlı mühendislik çalışmaları gerektiği,
-Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçe olan Defne ilçesi ve nüfusun büyük bir çoğunluğunun arıtma tesisi çevresinde bulunan mahallelerde ikamet ettiği bu bölgede, Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olan herhangi bir yeşil alan bulunmadığı,
-Bununla beraber, Büyükşehir Belediyesi’nce yeni yapılan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı kapsamında, nüfus yoğunluğuna rağmen ilave herhangi bir yeşil alan önerilmediği ve bölgenin yeşil alan ihtiyacının olduğu tespit edildiği,
-Proje ve ÇED Dosyası’nın incelenmesi, mevcut durum, imar planlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi ile söz konusu yeni atık su arıtma tesisi için mevcut sahanın kullanılmasının uygun görülmediği,
reklam
-Bölgede nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ve zamanla da daha da yükseleceği düşünülerek, mevcut arıtma tesisinin olduğu alan dahil, halen boş olan tüm sahanın yeşil alan olarak değerlendirilmesi, planlama tekniği açısından kaçınılmaz ve en uygun seçenek olarak görüşüldüğü tespit edilmiştir.
TMMOB tarafından hazırlanan Antakya Atıksu Arıtma Tesisi Raporu; Defne Belediyesi olarak, Antakya Atıksu Arıtma Tesisi’nin 1/5000 nazım planındaki yerine yaptığımız itirazlara ek olarak, Defne Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyelerince Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir araya geldiğimiz her toplantıda gündeme getirdiğimiz, arıtma tesisi alanının yerleşim alan dışına çıkarılarak, bu alkanın ve hayvan barınağı olarak kullanılan alanın bir kent parkı olarak düzenlenmesi gerektiği taleplerimizi haklı çıkarmaktadır.
Defne Belediye Meclisi olarak, ilçemiz ve çevresine hizmet götürecek yeni bir atıksu arıtma tesisi gerekli olduğunun bilinci içerisinde, bir atıksu arıtma tesisinin uzun vadede nüfus artışları ve genişleme sahası da düşünülerek mutlaka şehirden uzakta, uygun bir yer seçilerek planlanması gerektiğini düşünüyoruz.
Defne Belediye Meclisi olarak, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin, kamuoyu beklentileri ve arıtma tesisi çevresinde yaşayan Defne halkının mevcut arıtma tesisinin yerleşim alanları dışına taşınması yönündeki haklı talepleri doğrultusunda; koku, gürültü ve enerji giderleri yönünden işletme maliyeti, diğer sorunlar ve MBR sisteminin teknoloji ve hassasiyet ihtiyacı açısından dezavantajları olduğu, TMMOB tarafından raporlanmış olan mevcut arıtma tesisinden vazgeçmesi, bir an önce yeni bir atıksu arıtma tesisi yeri tespit edilmesi ve arıtma tesisinin taşınması ile ilgili gerekli çalışmaların acilen yapılması gerektiğinin Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takdir Meclis’indir.”
Defne Belediye Meclisi’ndeki üyelerin tamamı, Komisyon’un bu raporunu oybirliği ile kabul etti.
reklam
reklam

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.