Bölgesel İş Ağları Projesi Bölge Çalışmaları toplantısı Hatay’da düzenlendi « Hatay Yeni Haber Gazetesi

7 Aralık 2023 - 12:30

Bölgesel İş Ağları Projesi Bölge Çalışmaları toplantısı Hatay’da düzenlendi

reklam
Bölgesel İş Ağları Projesi Bölge Çalışmaları toplantısı Hatay’da düzenlendi
Son Güncelleme :

17 Aralık 2021 - 22:29

145 views

Bölgesel İş Ağları Projesi Bölge Çalışmaları toplantısı Hatay’da düzenlendi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üye federasyonları ile Bölgesel İş Ağları Projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılmasına ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmaya odaklandı.

 

 

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi)’nin üçüncü bölgesel çalışması Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) ev sahipliğinde Hatay’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına katılan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, BİA Projesi ile ortak akıl ve ortak vizyonu, kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını belirtti. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi) üçüncü toplantısı Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) ev sahipliğinde 16 Aralık 2021 tarihinde Hatay’da başladı.

 

 

 

 

ÖZTÜRK: AMACIMIZ KALKINMAYA OMUZ VERMEKTİR
DASİFED; Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçirilen BİA Projesi’nin bölge çalışmalarıyla üye dernekler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, TR63 (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş) kalkınma ajansı ve kamu kurum temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının açılışı TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk ve DASİFED Başkanı Gülay Gül tarafından gerçekleştirildi. Hüseyin Öztürk: “Amacımız ortak akıl ile yerelden ulusala uzanacak kapsayıcı bir kalkınmaya omuz vermektir” Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışı için yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi gerektiğini belirten TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, “Bunun yolu da o bölgenin ekonomik aktörleri, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile akademinin, katılımcı ve kapsayıcı iş birlikleri kurmasından geçiyor. BİA Projesi, ‘Güçlü Kurum, Güçlü Bölge’ ve ‘Güçlü Bölge, Güçlü Sivil Toplum’ mottosu ile yerelden bölgesele ve ulusala uzanan değer yaratma zincirinin bir parçası olacak. Adalet, Eğitim ve Üretim bir devleti var eden saç ayaklarıdır. TÜRKONFED olarak amacımız adalet, eğitim ve üretim dinamiklerini yerelden ulusala taşıyacak kapsayıcı bir kalkınmaya omuz vermektir” dedi.
ORTAK AKILLA YOLA ÇIKTIK
Ortak akıl ve ortak vizyonu kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti. “BİA Projesi ile, ağ içindeki paydaşlar iş birlikleri geliştirirken, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla düzenlenecek fikir maratonu yarışmaları ile de ortaya çıkacak projelerde yaratılacak değer katlanacaktır. BİA projemiz için oluşturduğumuz dijital platformumuz, üyeler arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için, ortak bir zemin oluşturacak. Yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olması, ortaya çıkacak başarının da çarpan etkisini artıracak. Kentin aktörlerinin liderliğinde, toplumun da sürece katılımı ile gelişecek fikirler, verimli Anadolu coğrafyamızda kök salacak; ortak akıl ve ortak vizyon ile yeşerip büyüyecektir.” Amaçlarının başta bölge olmak üzere ülke genelinde sorunlarını tespit etmek, sahip oldukları kaynaklar ile çözüm odaklı yol haritasını belirlemek ve harekete geçmek olduğunu belirten DASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Gül, “DASİFED olarak vizyonumuz bölgemizde ve ülkemizde özel sektör-devlet işbirliğini kurumsal bir yapıda yürütmek, iş insanımızın donanımını arttırmak ve çağdaş dünya ile rekabet edecek bir düzeye ulaştırarak ülkemizi dünyanın gelişmiş ekonomi devletlerinden biri durumuna getirmek. Bu amaç ile yerel ve bölgesel kalkınmayı tetikleyecek kolektif akılla çözüm yolları için projeler geliştirmek ve planlamak adına buradayız.” BİA Projesi ile üç gün boyunca ortak akıl ile belirlenecek fikirlerin yeni projelere dönüşeceğini ve paydaşlar arasında iş birliği süreçlerinin de gelişeceğini aktardı. Türkiye’de ilk uygulamalar BİA’da Sivil toplum kapasitesinin artırılarak ortak akıl ile bölgede ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayı hedefleyen projeler geliştirilmesine odaklanan DASİFED, toplumun yaratıcı enerjisinin tüm aşamalara dahil olabilmesi ve katılımcılığı arttırmak amacıyla www.fikrimiz.org platformu üzerinden genel katılıma açık, ödüllü fikir yarışmaları da düzenleyecek. Türkiye’de ilk defa sivil toplum kuruluşlarında uygulanan sosyal iş modelinin yer aldığı sivil toplum kuruluşlarına yönelik stratejik planlama döngüsü, iş birliği ve ağ oluşturma, paydaş yönetimi, katılımcılık, hak temelli yaklaşım, savunuculuk, sosyal etki, dijital araçlar, sosyal medyanın etkin kullanımı, kurum içi iletişim, medya iletişimi, finansal kaynak geliştirme, kurumsallaşma ve proje yönetimi adımlarıyla Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Videa Bilişim tarafından bütünsel bir yaklaşım ile planlanan bölgesel çalışmalar 5 ay süre ile devam edecek.

 

 

 

 

 

BİA Nedir?
Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı 3. Dönemi kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçirilen ve üç aşamadan oluşan BİA Projesi’nin birinci aşamasında TÜRKONFED çatısı altında yer alan 30 federasyonun kurumsal kapasitelerini ve proje geliştirme becerilerini artırmak, üye federasyonların tam zamanlı personeline yönelik mesleki bilgilerini, yetkinliklerini ve ağ içindeki işbirliğini geliştirmek için bir eğitim programının geliştirilmesi planlanıyor. 12 ay sürecek projenin ikinci aşamasında ise pilot bölge olarak seçilen TÜRKONED üye federasyonlarından DOĞUSİFED (Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Bitlis), İPEKYOLUSİFED (Erzurum, Erzincan, Bayburt), DASİFED (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), MEVLANASİFED (Konya, Karaman), TRAKYASİFED (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne) evsahipliğinde Anadolu’da sivil toplum kapasitesinin geliştirilmesi, işbirliklerini artırılması, ortak akıl ile bölgesel kalkınma için projeler oluşturulması ve bölge kalkınmaya yönelik tasarlanacak projelerin geliştirilme aşamasına toplumun da dahil olabilmesi için www.fikrimiz.org platformu üzerinden genel katılıma açık ödüllü fikir yarışmaları düzenlenmesi düzenlenecek. Projenin üçüncü aşamasında ise TÜRKONFED’e üye tüm federasyonların, derneklerin ve üyelerinin birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri bir dijital platform oluşturulması hedefleniyor.

reklam

BİA projesi hakkında detaylı bilgi almak için: https://bia.turkonfed.org/ Bölgesel İş ağları Projesi (BİA) T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Sivil Toplum Destek Programı STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

reklam

reklam

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.