Yeniocak: SES’imiz 25 yaşında! « Hatay Yeni Haber Gazetesi

21 Şubat 2024 - 14:07

Yeniocak: SES’imiz 25 yaşında!

SES Hatay Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Yeniocak, Sağlık Emekçileri Sendikası’nın kuruluşunun 25. Yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

reklam
Yeniocak: SES’imiz 25 yaşında!
Son Güncelleme :

30 Temmuz 2021 - 14:51

174 views

Yeniocak: SES’imiz 25 yaşında!

SES Hatay Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Yeniocak, Sağlık Emekçileri Sendikası’nın kuruluşunun 25. Yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

reklam

Yeniocak açıklamasında, “Bir buçuk yılı aşkın süredir dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi döneminin önde gelen savaşçıları sağlık ve sosyal hizmet emekçileri covid-19 nedeniyle kaybettiklerinin üzüntüsü, verdikleri mücadelenin onuruyla SES’in 25.Kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kamu emekçileri 1 Ağustos 1996 yılında fiili ve meşru müdafaa hakkını kullanarak sağlık ve sosyal hizmet kolunda faaliyet gösteren dört sendikanın birleşmesi ile sendikamız SES’i kurdu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tüm çalışanların ekonomik, demokratik, kültürel, mesleki, hukuksal ve özlük haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaç edinmiştir. Savaşsız, sömürüsüz bir dünya, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı eşitlik ve kardeşliği savunur. Irk, etnik köken, din, dil, mezhep, inanç, cinsiyet kimliği, siyasi ve felsefi görüş farkı nedenleriyle ayrım yapmaz; engelli, göçmen, mülteci ve sığınmacılar dahil olmak üzere tüm halkımızın sağlık haklarını savunur. Tüm çalışanlar arasında her türlü eşitsizliğin kaldırılmasını, her emekçinin emeğinin karşılığında insanca yaşayacak ücret almasını, toplu sözleşme ve grev hakkını savunur. Buna karşın KESK ve sendikamız SES’in defalarca yapmış olduğu ve yasal hakkımız olan basın açıklamaları, yürüyüş ve grevler nedeniyle bize soruşturmalar açıldı, davalar açıldı, açılıyor. Ancak bizi yıldıramayacaklar, bugün yine sendikamızın kurulduğu günkü heyecanla kamu emekçilerinin mücadelesini sürdürüyoruz.

3600 EK GÖSTERGE UYGULANMALI

SES olarak bizler; Öncelikle bizlere sözü verilen 3600 ek gösterge hakkımızın eğitim durumuna göre herkesi kapsayacak şekilde bir an önce uygulamaya konulmasını,

-Bizlere verilmiş gibi gösterilen ancak çok az sağlık emekçisinin faydalandığı fiili hizmet zammı (yıpranma) hakkımızın mevcut tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının geçmiş yıllarını da kapsayacak şekilde yeniden ve acilen düzenlenmesini,

-Sağlık ve sosyal hizmet alanında tüm çalışanlara sendika ayırımı yapılmadan eşit ve adaletli davranılmasını,

-Tüm halkımızın nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmeti almasını,

-Engelli, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olanların eşit ve ücretsiz olarak kamu kurumlarından eğitim ve sosyal hizmet almasını,

-Sağlık ve sosyal hizmet alanında yapılan tüm hizmetlerin kamu eliyle ücretsiz, ulaşılabilir olmasını ve yapılacak her türlü özelleştirmenin durdurulmasını,

-Sağlıkta ve kamunun diğer tüm alanlarında güvencesiz tüm çalışma modellerine son verilmesini,

-Tüm çalışanlara uygulanan performans uygulamasından vazgeçilerek güvenceli iş ve yaşanabilecek ücret güvencesinin sağlanmasını, ek ödemelerin temel maaş olarak emekliliğe yansıyacak şekilde ödenmesini,

-Toplu sözleşmenin grev hakkıyla birlikte uygulanmasının sağlanmasını,

-Sağlık alanında güvenceli, yeterli istihdamın sağlanması ve mevcut çalışanların fazla çalışma veya angaryaya maruz bırakılmamasını,

-Halen KHK ile ihraç durumdaki arkadaşlarımızın komisyondaki dosyalarının ivedilikle görüşülüp işlerine iade edilmesini,

-Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak sayılması için yasal düzenleme yapılmasını,

-Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada savaşın, kan dökülmesinin, sömürünün bir an önce son bulmasını, barış ve kardeşliğin hakim olmasını,

Savunuyor ve talep ediyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan tüm emekçileri sendikamız SES’te örgütlenmeye, birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Yaşasın SES, yaşasın KESK” ifadelerini kullandı.

reklam

 

 

reklam

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.