TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ OĞUZ BİRKOÇ: HEDEFİMİZ KAZA SONUCU ÖLÜMLERİN AZALTILMASIDIR « Hatay Yeni Haber Gazetesi

21 Temmuz 2024 - 22:51

reklam

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ OĞUZ BİRKOÇ: HEDEFİMİZ KAZA SONUCU ÖLÜMLERİN AZALTILMASIDIR

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ OĞUZ BİRKOÇ: HEDEFİMİZ KAZA SONUCU ÖLÜMLERİN AZALTILMASIDIR
Son Güncelleme :

10 Mayıs 2019 - 15:52

569 views

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ OĞUZ BİRKOÇ: HEDEFİMİZ KAZA SONUCU ÖLÜMLERİN AZALTILMASIDIR

Geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleşen Trafik Haftası ile ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürü Oğuz Birkoç açıklamalarda bulundu.

Birkoç açıklamasında trafik kazalarında kaybedilen canlarla ilgili rakamları paylaştı ve uyarılarda bulundu.

Birkoç açıklamasında, “2018 yılında ülke genelinde; kaza yerinde 495, kaza sonrası 30 günlük süreçte hastanede 992 olmak üzere toplam 1.487 yaya trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaklaşık %17’ si yayaya çarpma şeklinde iken toplam ölümlerin ise % 22,3’ ünü yayalar oluşturmaktadır. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” ile “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi”nin ana hedefi kaza sonucu ölümlerin azaltılmasıdır. “Korunmasız Karayolu Kullanıcıları” olarak tabir edilen yayaların karışmış olduğu kazalardaki ölüm oranlarının diğer kazalara göre daha yüksek olduğu göz önüne alındığında; yayaların karışmış olduğu kazaların önlenmesi ve böylelikle “yaya güvenliğinin” sağlanması önem arz etmekte ve öncelikli konular arasında yer almaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ nun 74 üncü maddesinde sürücülere “görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme” yükümlülüğü getirilmiştir. Bu düzenlemeden hareketle, Bakanlığımızca 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” olarak ilan edilmiş; sürücülerin, yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak suretiyle yavaşlamalarını ve durarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla karayolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan “önce yaya” ikonlarının araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız yaya ve okul geçitlerine çizdirilmesi ve uygulamanın öncelikle şehrin önem ve öncelik arz eden noktalarından başlaması talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediyemiz ile koordine sağlanarak gerekli çalışmalara başlanılmıştır” dedi.

Birkoç, yaya güvenliğiyle ilgili maddeleri şöyle sıraladı;

Tüm yol kullanıcılarının, sürücü ve yayaların doğru bilgilendirilmesi kamuoyunda “yaya önceliği” algısının güçlendirilerek yaya kazalarının azaltılması ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla;

√ Sürücü ve yayaların uyması gereken kurallar ile yasal düzenlemenin nereleri kapsadığı hususları broşür haline getirilerek sürücülere ve yayalara dağıtımına başlanılmış ve bu bilgilendirme faaliyeti aralıksız devam etmektedir,

√ Işıklı ve trafik görevlisi bulunan kavşaklarda yayaların ışık ve görevlinin talimatına göre hareket etmesi gerekmektedir,

√ İl merkezinde Yaya / Okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemeler kontrol edilmiş, bunlardan standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlatılması için yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlar ile koordine sağlanarak çalışmalara başlanılmıştır,

√ Yaya / Okul geçitlerinde aylık hazırlamış olduğumuz çalışma programlarında her ekip için görevlendirme yapılarak “sürekli, etkin ve yoğun” şekilde denetimler gerçekleştirilecektir,

√ Yayaların kaldırım yerine taşıt yolunda yürümelerine neden olan kaldırım üstü araç parklanmalarına ekiplerimiz tarafından kesinlikle izin verilmeyecek olup, bu duyarlılığa sürücülerimizin de hassasiyetle yaklaşmalarını arzu etmekteyiz.

√ Dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç farkedilmesine/farkedilmemesine neden olan cep telefonu ve hızlı araç kullanımı konularında denetimlerimiz aralıksız devam edecektir,

Trafik kazasına ve can kayıplarının artmasına neden olan kural ihlallerinin tespit edilmesinde, sürücülerde algılanan yakalanma riskinin oluşturulmasında tek başına trafik zabıtasının yeterli olmadığından bahisle hedeflere ulaşılması için tüm kolluk birimlerinin bir seferberlik ruhuyla etkin bir şekilde görev yapması amacıyla başlatılan “ Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyasında olduğu gibi yaya güvenliğinin sağlanması konusunda da Tüm kolluk personeline görev esnasında ve dışında ;

Söz konusu ihlallerle ilgili Karayolları Trafik Kanununun 7’ inci maddesi kapsamında yaya önceliği konusunda da “Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı” düzenlemek suretiyle işlem yapmaları sağlanacağından tüm yol kullanıcılarının daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz.

01 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve yılboyunca özellikle Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri başta olmak üzere bütün günlerde, tüm birimlerde çalışan emniyet ve jandarma personelinin cep telefonu kullanımı (73/c), emniyet kemeri (78/1-a) ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme/makas atma (46/2-g) ihlallerinin yanında “yaya önceliği (74/1-a, 74/1-b)” konusunda seferberlik ruhuyla topyekün etkin bir şekilde denetimler yapılacaktır.

Yürütülen faaliyetleri toplumsal destek sağlamak için bilgilendirme ve denetim faaliyetlerimiz ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışlar ulusal, yerel ve sosyal medyada paylaşılacaktır.

Yaya önceliğine vurgu yapan, farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarımız Mayıs ve Haziran aylarında da kararlılıkla sürdürülerek, karayolu üzerine çizilen “önce yaya” ikonlarının 01 Temmuz 2019 tarihine kadar tamamlanması için gerek belediyelerimiz, gerek karayolları şube şefliğimiz ile çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi için kısa vade de yapılacaklarla ilgili bir sistem yaklaşımı geliştirilerek “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi” 12 Eylül 2017 tarihinde uygulamaya konulmuştur. Politika Belgesiyle, trafik kazası nedeniyle ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, kaza nedeniyle yaşanmakta olan manevi kayıplar yanında sosya/ekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte, karayollarımızdaki “turizm ve tarımsal” amaçlı seyahatlerin ve uzun mesafelere bağlı olarak “seyahat sürelerinin arttığı” gözlenmektedir.

Sözkonusu artışın trafik güvenliğine olabilecek olumsuz etkilerini en aza indirmek ve trafik kazalarıyla en seri şekilde mücadele edebilmek için başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanmış trafik denetimleri önem kazanmaktadır.

Bu bağlamda, polis ve Jandarma trafik birimlerinin bir plan dahilinde bu denetimleri yapmaları ve kural ihlali yapsın veya yapmasın, sürücülere karayolu üzerinde durdurarak yüz yüze temas etmeleri ve iyi iletişim kurmaları, sürücü davranışını değiştirme yöntemlerinin başında gelmektedir ki, ancak bu sayede ortak karayolu güvenliği bilinci oluşturulabilecektir.

Ülke genelinde 01 Mayıs-01 Ekim 2019 tarihleri arasında trafik kazalarının önlenerek trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla;

√ Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ nde yer alan hususlardan hayata geçirilmiş olanların Hatay İl Emniyet Müdürlüğü olarak gerekli özen ve kararlılık gösterilerek, artarak devam ettirilmesi sağlanacaktır.

√ Trafik polis ekipleri ile jandarma trafik timlerinin müşterek yürüttüğü eş zamanlı yapılan uygulamayla, şehir içi, şehirlerarası ve köy yollarında çok sayıda araç ve sürücünün denetlenmesi sağlanmıştır. Bu uygulamanın devamlılığının sağlanarak, İlimiz genelinde Polis ve Jandarma trafik birimlerinin imkân ve kabiliyetleri zaman zaman belirli trafik denetim amaçlarına yönelik (özellikle şehirlerarası yollarda) olarak birleştirilerek yol kullanıcılarının sürekli etkili ve yoğun şekilde denetlenmeleri konusunda gerektiğinde ihtiyari olarak kurulacak “Karma Ekipler” aracılığıyla çok sayıda taşıt ve sürücünün denetlenmesi hedeflenmektedir.

√ Trafik ekiplerimizin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında “Gerçek Algılanan Yakalanma Riski Duygusu” nun geliştirilmesine yönelik olarak GÖRÜNÜR olmaları sağlanacak ayrıca yine bu amaca yönelik olarak haftasonları büro personeli ile birlikte önem arz eden kesim/noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecektir.

√ Tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılan “seyahatlerin süresi ve mesafesinin artacağı” göz önünde bulundurularak özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücülere trafik denetimleri etkili bir şekilde hissettirilmek suretiyle vatandaşlarımızın güven duygusu pekiştirilecek, ortak trafik güvenliği bilinci oluşturulmasına çaba gösterilecek, yapılan yoğun denetimler ile trafik kontrol noktalarında yüz yüze iletişim kurulacak, “Dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali” bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacaktır.

√ Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (TUR taşımacılığı) olarak tabir edilen ve bireysel veya sivil toplum örgütleri, dernekler, okul idareleri, Tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik taşımacılıkta önemli bir artış olduğu dikkate alınarak bu faaliyetleri yürüten araçlara yönelik “Etkin, Yoğun ve Sürekli” trafik denetimleri kesintisiz planlanarak uygulanacaktır.

√ Ülke genelinde yolcu otobüslerinin karışmış olduğu, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının günün 02.00-08.00 saatleri arasında daha yoğun meydana geldiği, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla arttığından bahisle, özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförleri araç dışına davet edilerek, gerekli kontrol ile bilgilendirme faaliyetlerimize devam edilecektir.

√ Takoğraf kullanması zorunlu olan taşıtların şoförlerin karıştıkları kazalarda, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önemli etkisi olduğu bilindiğinden, takoğrafların denetlenmesi amacıyla yapılan yol üzeri kontroller ile terminal çıkış, varış ve ara istasyonlardaki denetimlerimize devam edilecektir.

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı “Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında ” ağır taşıtlar üzerinde takoğraf uygulamalarımıza ve denetlemelerimize ağırlık verilecektir.

√ 2018 yılında meydana gelen Motosiklet kazalarına bakıldığında bu kazaların 2017 yılına göre % 2,5 oranında arttığı ve 45.968 motosikletin kazaya karıştığı görülmektedir. Bu kapsamda motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerimiz bir arada yürütülecektir.

√ Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgemizde; karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin ve diğer tarım araçlarının uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek, kısıtlama ve yasaklara uymaları konusunda Ziraat Odaları ve normal diğer platformlarda bilgilendirme çalışmaları yapılmakta ve yerel/ulusal medya ile paylaşılmaktır.

√ Tarım işçisi taşıyan araçların karıştığı kazalar ve nedenleri incelenerek tarım işçilerinin mevsimsel olarak hareket saatleri ve güzergâhları sorumluluk sahalarına göre şubemiz tarafından gerekli analizler yapılmakta ve yapılan bu analizler doğrultusunda komşu il / ilçe trafik birimleri (Polis/Jandarma) ile koordineli olarak trafik kontrol planları hazırlanmaktadır.

√ Yolcu ve eşya taşımacılığı sektöründe aktif olarak yer alan, başta okul servis araçları, taşımalı eğitim servis araçları ile toplu taşıma araçlarının şoförleri olmak üzere, eğitimleri planlanmakta, eğitimlerin etkili, yoğun ve sürekli şekilde uygulanması amacıyla bu eğitimlerde Polis ve Jandarmanın trafik personeli haricinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğiticileri, MTSK usta öğreticileri, alan uzmanları, Belediye, Karayolları, Ulaştırma Müdürlükleri ile STK ve Mühendis odalarının bu alanda deneyimli olan personeli, fizik öğretmenleri ve psikologların konuşmacı olarak katılımları planlanmaktadır.

√ İl genelindeki kamu çalışanlarının seminer, konferans ve panellerde “güvenli sürücülük ve yol güvenliği” ile “yaya önceliği/güvenliği ” konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimize ağırlık verilecektir.

Vatandaşlarımızın, düzenli ve güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, yukarıda sayılan hususlarla ilgili tedbirlerin titizlikle ele alınıp uygulanmasına yönelik gereken hassasiyet gösterilecektir.”    (Haber Merkezi)

    

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.