Birikim Anaokulu’nda oyun temelli eğitim « Hatay Yeni Haber Gazetesi

25 Haziran 2024 - 01:41

reklam

Birikim Anaokulu’nda oyun temelli eğitim

Birikim Okulları, okul öncesi dönemde felsefeden uygulamaya Hayat Denge Modeli ile tamamen özgün bir program ortaya koymaktadır.

Birikim Anaokulu’nda oyun temelli eğitim
Son Güncelleme :

03 Haziran 2016 - 9:40

216 views

Birikim Hayat Anaokulu olarak ‘fıtrattan ümrana’ eğitim yolculuğumuzda hedefimiz fıtrata uygun bir eğitim verebilmektir. Kendisini tanıyan, kendisini gerçekleştirmiş, kendisi ve çevresiyle barışık insan olmanın olgunluğuna ermiş “kamil insan” yetiştirmeyi hedefliyoruz.  

Önceki dönem Genel Müdürlerimizden şu an İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Faruk Yelkenci beyin liderliğinde o dönem oluşturulan ekibimiz ile tasarladığımız bu modelde, merkeze kendi duyuş ve referanslarımız alınmış ve dünyadaki tüm birikimlerden de istifade edilmiştir. Bizler de yine bu yaklaşımda Hayata Dokunma Dönemi olarak adlandırılan okul öncesi dönemde sınıf içi etkinliklerimizi özgün oluşturuyoruz. Eklektik bir yaklaşımla oyun temelli eğitim uygulamalarımızla çocuklarımızın hayatın her alanına dokunmasını hedefliyoruz. Okul öncesinde çocuğun kişiliğinin yüzde 80’i oluşur. Yani insan hayatının eğitim noktasında en önemli dönemidir. Bu nedenledir ki çocuk okul öncesi dönemde hayata dair ne varsa onunla tanışmalıdır.  Nasıl bir kişiliğe sahip olacağının yanında hayata dair tercihlerinin temellerinin atıldığı dönemdir. Bu nedenle öğrenme ortamları çocuğa alternatifler sunacak şekilde belirlenmelidir.

Oyun temelli eğitim derken neyi kastediyorsunuz?

Çocukla iletişim dilidir oyun. Eğer oyun oynamayı bilmiyorsanız çocukla aynı dili konuşmuyorsunuz demektir. Piaget “oyun gerçek hayatın provasıdır” der. Çocuklar için oyun,  gerçek yaşantılarının ötesinde, kendi deneyimleriyle öğrenmenin gerçekleştiği ve en önemlisi eğlenceli zaman geçirdikleri bir aktivitedir.

Bahçeşehir escort

Maltepe escort

Kartal escort

Montessori eğitim sisteminin öncüsü Maria Montessori’nin de ifade ettiği gibi “Oyun çocuğun en önemli işidir”.  Nasıl ki bir yetişkinin gününü belirli çalışmalar ile geçirmesi bekleniliyorsa, bir çocuktan da zamanını oyun oynayarak geçirmesi beklenir. Çünkü çocuk bu oyun ile gerçek dünyayı tanıyacak ve kendisini bu dünyada var edecek. Bu noktada ebeveynlerin ve eğitimcilerin uğraşı, çocuğun severek ve eğlenerek gerçekleştirdiği bu aktivitelerin içerisine nasıl dâhil olabilecekleri olmalıdır.

Öğrenme ortamlarınızdan biraz bahseder misiniz?

Okul hayattır diyoruz ve bu anlayışla hayata dair ne varsa Birikim Hayat Anaokulunda çocuklarımıza tattırmaya çalışıyoruz. Drama salonu, kütüphane, spor salonu, fen ve doğa laboratuarı, amaca göre düzenlenmiş derslikler, görsel sanatlar atölyesi, müzik odası, English World, kapalı oyun alanı, açık oyun alanı, tarım bahçesi,  din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait; süper çocuk dünyam ve bal dersliği temel eğitim öğretim alanlarımızdır.

Bunların yanında yüzme havuzumuz,  mutfağımız, uyku odalarımız, yemekhanemiz ve lavabolarımız tamamen bağımsız bir anaokuluyuz. Branş derslerimiz alanında uzman ve tecrübeli öğretmenlerimiz ile işlenmektedir. Bizim için her branş çok önemli ve özeldir. Örneğin müzik yoluyla öğrencilerimizin ruh gelişimlerinin yanında ince kas becerilerinin arttığının bilincindeyiz. Herhangi bir kazanımın pekiştirilmesinde de müziği etkin olarak kullanmaktayız. Sofra adabını öğretirken çocuk mutlaka konu ile ilgili bir parça öğrenmektedir.

Bizim hedefimiz çocuğun daha sonraki akademik hayatında karşılaşacağı bütün alanlarla bu dönemde tanışmasını sağlamaktır. Bu nedenle öğrenme ortamları bu alanları gerçek materyaller kullanarak tecrübe edecekleri şekilde tasarlanmıştır. Örneğin fen ve doğa atölyemizde çocuklar deneyler tasarlayıp bilimsel gerçeklikleri kendileri keşfetmeye çalışırken, drama salonumuzda araştırma yöntemlerini kullanarak bir sunum yapabilmektedirler. Anaokulumuzda uyguladığımız eklektik yaklaşım doğrultusunda Uzman Psikoloğumuz, branş öğretmenlerimiz çocuklarımızın ilgi alanlarının ve yeteneklerinin keşfini sağlarken, bu yeteneklerinin gelişimi için gerekli ortamları oluşturmaktadırlar. Buradan hareketle disiplinler üstü bir yaklaşım sergiliyoruz. Ne öğrenmek istiyoruz? En iyi nasıl öğreniriz ve ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz?

Hayatın her alanına dokunan çocuklarımızla yalnızca okul ortamında değil okul dışında da sosyal etkinliklere aktif olarak katılmaktayız. Müze gezilerimiz, tiyatro ve sinema faaliyetlerimiz,  üretim merkezleri gibi gezilerimiz çocuklarımızın yaşayarak öğrenmelerine ortam hazırlamaktadır.  Ayrıca her hafta düzenli olarak gittiğimiz buz pistinde buz pateni derslerimiz gerçekleşmektedir.

Proje temelli öğrenme yaklaşımlarımız doğrultusunda, çocuklar için felsefi uygulamalarımız, dikkat geliştirme setlerimiz ve yurt dışından özel olarak getirdiğimiz dikiş setlerimiz gibi materyallerden destek almaktayız.  Ancak bunlar dışında herhangi bir yayına bağlı kalmadan yalnızca öğretmenlerimizin oluşturduğu özgün bir program uygulamaktayız.  Programımız haftalık konulara bölünmüş olup her gün için o haftaya ait konunun yerine göre özelden genele, azdan çoğa, içten dışa, kolaydan zora, parçadan bütüne ya da bütünden parçaya şeklinde uygun sırlaması dikkate alınarak yapılır.  Çocuklar için felsefe etkinliklerimiz ile onları ‘düşünmeyi düşünmeye’ yönlendiriyoruz. Tabi her çocuğun özel ve biricik olduğu anlayışıyla, etkinliklerimizin temelinde fıtri özelliklere dikkat edilerek adil bir yaklaşım sergilenmektedir. Enderun Mektebi’nde kabul gören görüş gibi  ‘Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz’’

Yine haftalık konularımızla ilgili her Cuma gerçekleşen “tefekkür vakti” uygulamamız var. Çocuklar düşünmeyi öğrenebilirler. Yeter ki onlar için uygun ortam hazırlansın.

Yabancı Dil Eğitiminiz Nasıl?

Birikim Hayat Anaokulunda yabancı dil eğitiminde diğer özel okullardan farklı olarak kurumumuza münhasır hazırlamış olduğumuz ICKE “Integrated Curriculum for Kindergarten English ” programını uygulamaktayız.  Programımız story based (Hikaye tabanlı) olmakla beraber improvement of speaking skills (Konuşma becerisi geliştirme) üzerine düzenlenmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin yıl boyunca gösterdikleri üstün öğrenme çabalarını sene sonunda Uluslararası akrediteliği olan Trinity College of London (GESE 1) sınavları ile değerlendirmekteyiz.  Bu sınav aslında bildiğimiz sınavlardan farklı, çocuklarımız bizi ziyarete gelen misafirlerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştiriyorlar, bu sırada Trinity College of London’dan gelen yetkili kişi onların İngilizce seviyeleri ile ilgili bilgi sahibi olmuş oluyor.

Manevi Eğitim Programınızdan bahseder misiniz?

Birikim Okullarında Manevi Eğitim Kişilik Gelişimi Programı, Adabımuaşeret Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derlerini kapsar. Tüm bu eğitimleri estetik bakış açısı destekler.  Çünkü eğitim felsefemizde var olan ihsan kavramı her işi hakkıyla yapmanın İslam estetiğinin temeli olduğunu gösterir.

Kişilik Gelişimi programının amacı medyanın ve sosyal yapıdaki değişimin etkisiyle, geçmişinden ve değerlerinden, aile kültüründen ve medeniyet bilincinden uzaklaşmış öğrencilerimizin kendi öz değerlerini sadece söylem olarak değil; dil, düşünce, davranış ve eylem olarak sahiplenmelerini ve yaşamalarını sağlamaktadır. Kişilik Gelişimi Programı örtük olarak tüm eğitim süreçlerimizde uygulanmaktadır. 

Adabımuaşeret Programı; Modernleşmenin etkisiyle sosyal hayatın olumsuz bir şekilde değişim göstermesi, insan olmanın inceliklerini bizlere unutturmaktadır. Bir arada yaşayabilmenin değerini yeni nesillere kazandırmayı amaçlayan adabımuaşeret programımız eğitim süreçlerimizde açık bir şekilde uygulanmaktadır. Bizi biz yapan değerleri çocuklarımıza hayata dokunma döneminde kazandırmak hedeflenmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerimiz; Süper Çocuk Dersi uygulamasında Kuranı Kerimin okunan, saygı duyulan bir kitap olmasıyla beraber hayatımıza ışık tutan bir rehber olduğunun bilincini çocuklara katmanın gurunu yaşamaktayız. İnsanoğlu her an arayış içindedir, bu arayışı cevaplamak    adına İslam dinini yaşamın her alanına yayarak  ve her an hissederek yaşanılacak bir din olduğunu okulumuzda Sevgi Dersi uygulamasında dua sure öğrenimini gerçekleştirerek sağlamaktayız. Bal Dersi uygulamasında “Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar…” buyuran fahri kainat efendimizin bizlere miras bıraktığı güzel ahlakı ve onun benzersiz yaşantısından örnekleri drama yöntemiyle 21.yüzyılda yeniden, bal kovanımızın tatlı atmosferinde yaşamaktayız. Kurandan Öyküler Ve Öncüler Dersi uygulamasında milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek adına;  sanatta bilimde matematikte ve tıpta çığır açmış önderleri ve kuranı kerimde zikredilen peygamber hayatlarını masalsı bir dil ile minik yüreklerin dünyasına kazandırmaktayız. Sürpriz Dersi uygulaması ile paylaşma bilincini kazandırmak; Cuma gününün İslam alemi için önemini ve idrakini işlemek  maksadıyla   sosyal duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Velilere yönelik etkinlikleriniz de var mı?

Yalnızca çocuklarımız değil velilerimiz için de gerçekleştirdiğimiz programlarımız mevcut. Veli Akademisi Programımız çerçevesinde velilerimiz için seminer, çalıştay, ev sohbeti etkinliklerimiz sene boyunca devam ederek, velilerimizin çeşitli konularda bilinçlenmesini sağlamaktayız.

Mahremiyet eğitimi konusunda ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

Mahremiyet eğitimi bizim son zamanlarda gündemimize giren bir şey değil. Kuruluşumuzdan itibaren mahremiyet eğitiminde çocuklarımızı aktif olarak bilinçlendirmekteyiz.  Kişilik gelişimi ve adabımuaşeret programlarımızda mahremiyet eğitimi konusu sıklıkla işlenmektedir. Örneğin okulumuzun uyku odaları ve lavaboları kız ve erkek olmak üzere iki ayrı bölümde yer almaktadır. Lavabolarımızda çocuklarımızın temizliği ile ilgilenen iki yardımcı anne görev yapmaktadır. Bu personelimizin dışında çocuklar ile lavabo kabinlerine öğretmenlerimiz dahil kimse giremez.  Çocuklarımızda da bu bilincin oluştuğunu görmek bizi mutlu etmektedir.  Çocuklarımızın yanında velilerimize de psikoloğumuz her yıl bu konu ile ilgili bilinçlendirme semineri vermektedir.

Son olarak “ne kadar erken o kadar iyi” diyoruz. Hz. Ali’nin sözü gibi “Çocuklarınızı kendi yaşadığınız zamana göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin”. Biz geleceğin yetişkinlerini yetiştirirken geçmiş birikimlerimizden yararlanıp, geleceğin birikimlerine imza atıyoruz.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.